İletişim Bilgileri

Adres: Sahabiye mah. Ahi Evran cad. no:34/A Kocasinan / Kayseri

Telefon: +90 352 221 17 22

Faks: +90 352  221 17 42